Ansök nu!

(obligatoriska fält är i blått)

Namn:
E-post:
Ort:
Stat/provins/Landskap:
Postnummer:
Land:
Önskat huvudämne:
Datavetenskap
Teknik
Ekonomi
Fysik
Psykologi
Spanska
Säkerhetstest

Ange de två orden du ser nedan, åtskilda av ett mellanslag

Lär dig om tillgängliga webbplatser
Välkommen!

Accessible University (AU) är ett fiktivt universitet och detta är en fiktiv hemsida. Sidan är utformad för att visa en mängd olika vanliga problem med webbdesign som leder till att besökare med funktionsnedsättning inte kan kunna komma åt innehållet eller funktionerna. Även om rubriken högst upp i det här avsnittet på sidan påstår att AU är en välkomnande institution så skickar den svårtillgängliga utformningen ett omväntmeddelande.

horizontal line graphic
Welcome!

Accessible University (AU) is a fictional university, and this is its fictional home page. This page is designed to demonstrate a variety of common web design problems that result in visitors with disabilities being unable to access the content or features of a web page. Although the heading at the top of this section of the page suggests that AU may be a welcoming institution, the inaccessible design of this page sends the opposite message.

horizontal line graphic
Kan du hitta barriärerna?

Det finns minst 20 tillgänglighetsproblem på den här sidan. Klicka här för att se en lista över alla kända problem och förslag på hur man löser dem.

horizontal line graphic
AU-registreringstrender
  2019-20 2020-21
  DV Tek Eko Fys Psy Spa DV Tek Eko Fys Psy Spa
Total 84 126 43 32 112 59 82 140 45 34 101 64
% Män 89 84 73 69 20 47 87 80 69 69 22 48
% Kvinnor 11 16 27 31 80 53 13 20 31 31 78 52